Emptywine Al minstens twee jaar lang kunnen we in deze kolommen rapporteren over het structurele, soms catastrofale wijnsurplus dat ganse delen van de wereldwijde wijnbusiness commercieel gijzelt (lees o.a. Down Under: nog steeds down of Frankrijk blijft rooien en distilleren of Bulgarije en Brazilië« bibberen of Spaanse wijnindustrie klaagt steen en been of Australië« in zak en as (deel 1 & 2) of Champagneverkoop minder catastrofaal dan verwacht).

Maar af en toe druppelt er ook tegengesteld nieuws door. En lijkt het alsof de pendel de andere kant uitslaat, dus eerder sprake zal zijn van tekorten dan overschotten.

De berichten die we namelijk opvangen naar aanleiding van de oogst 2010 in de zuidelijke hemisfeer, waar de oogst objectief maanden voor ligt op het millésime in Europa, wijzen namelijk op een mogelijke druivenschaarste.

Nieuwe schaarste op komst?

Let wel: dit soort paniekverslagen dienen altijd met een flink pak zout geïnterpreteerd, omdat het soms maanden aansleept alvorens de definitieve volumestatistieken van elke nieuwe oogst berekend werden. Waarna bovendien vaak blijkt dat tussen de eerste prognoses en de uiteindelijke productiecijfers een serieuze kloof gaapt.

En dan mogen we in de tussenliggende periode nog niet eens geconfronteerd worden met een calamiteit zoals de aardbeving in Chili, die toch tijdelijk een dreigende hypotheek legt op de bevoorrading (lees o.a. Aardbeving schokt ook Chileense wijnindustrie of Chileense wijnindustrie verliest 250 miljoen dollar).

Maar toch zijn er nu een aantal analisten die beweren dat we wel degelijk op de vooravond staan van een potentieel druiventekort, kortom aanbodtekort en dus eventuele prijsverhoging, in een aantal productielanden uit de Nieuwe Wereld.

Zuid-Afrika: stocks slinken

Beginnen we met Zuid-Afrika. Volgens de laatst binnengekomen (officiële) rapporten zouden er dit jaar aanzienlijk veel minder druiven worden geplukt, vergeleken met de oogstvoorspellingen die nog maar pas in januari 2010 werden opgesteld.

De totale oogst in de Kaap zou nu rond de 1.243.449 ton schommelen, wat een daling met zeker -6,5 procent inhoudt of zo’n 86.908 ton minder dan in 2009. Sterker nog: als we het millésime 2008 als norm hanteren – weliswaar een recordoogst – , betekent dit zelfs een spectaculaire terugval met -182.164 ton druiven.

Vrijwel elke appellatie en elk productiegebied in Zuid-Afrika, met uitzondering van het Orange River district, verwacht dit jaar een flinke daling in productie vergeleken met de oorspronkelijke schattingen. Overal noteert men in de Kaap namelijk kleinere druiven en dunnere trossen dan normaal, vooral te verklaren door de soms hoge temperaturen en de schaarste aan irrigatiewater in veel districten. Maar één lichtpuntje flikkert: de kwaliteit van het druivenmateriaal lijkt wél mooi, dus kwalitatief valt er weinig te vrezen.

Uitzonderingssituatie?

Als deze nieuwe cijfers echter kloppen, betekent dit dat de wijnvoorraden in Zuid-Afrika de volgende weken en maanden substantieel zullen verminderen. Geraamd wordt namelijk dat deze stock tegen eind december 2010 zo’n 253 miljoen liter zullen bedragen, wat toch een terugval impliceert met zeker 84 miljoen liter wijn.

Vraag voor ons consumenten is echter wat deze krimp zal betekenen voor de prijskaartjes, nu binnen enkele weken het Wereldkampioenschap Voetbal start en we al een tijdje voelen dat sommige domeinen en makelaars van deze sportieve belangstelling willen profiteren (lees Wordt Kaapse wijn straks schaarser en duurder?).

Maar dat (tijdelijke) druivenschaarste niet meteen synoniem staat voor duurdere eindproducten, bewijzen anderen Nieuwe Werreldlanden. Daar focusssen we morgen op.

Frank Van der Auwera

Bron: Wijntijd