door Sjoerd van der Werf

steengroeve

Twaalf jaar na de opvoering van Mozarts opera “Die Zauberflöte” wordt er opnieuw een podium gebouwd in de steengroeve bij Winterswijk. Een nieuwe stichting organiseert drie uitvoeringen van de rockopera Jesus Christ Superstar.

“In de magische sfeer op veertig meter diepte, on derin de groeve waar momenteel kalk gewonnen wordt, zal tijdelijk een openluchttheater en festival terrein verrijzen.”

Dat schrijft de organiserende stichting: Steengroeve Theater Winterswijk in een vlug schrift, dat maandagavond werd uitgedeeld op de nieuwjaarsbijeen komst van de gemeente Winters wijk. De organisatoren gaan er van uit dat het podium in de steengroeve vaker wordt gebruikt: ” Dit keer zal de rockopera Jesus Christ Superstar worden opgevoerd”.

Voor de uitvoering van de openluchtmusical is een aparte stich ting opgericht, de stichting Steengroeve Theater Winterswijk. De stichting is 18 december opgericht en afgelopen maandag in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven.

De stichting telt vijf bestuursleden. Voorzitter is Dirk Willink (fractievoorzitter en lijsttrekker van Winterswijks Belang), secretaris is Marlies Joldersma. Andere bestuursleden zijn Gerard Oxener en Bart Milikan. Oxener is ook voorzitter van het Winterswijks Muziek Theater. „Ik zit namens het WMT in deze stichting, ik vind het een prachtig initiatief.”

De doelstellingen van de stichting beperken zich niet tot de opvoering in augustus en beperkt zich ook niet tot evenementen in de steengroeve: “Het zonder winstoogmerk realiseren van artistieke, cul turele en recreatieve evenementen en activiteiten in de gemeente Winterswijk en omgeving, in het bijzonder het realiseren van musical- en opera-activiteiten”.

De kaartverkoop voor de voorstellingen start binnenkort via steengroevetheater.nl. Deze website is op dit moment nog niet actief. Het Winterswijks Muziek Theater is al wel begonnen met het zoeken naar leden voor het koor dat de musical begeleidt. In het repetitie lokaal De Klephoorn wordt zater dag 9 januari auditie gehouden.

De auditie staat onder leiding van WMT-dirigent Gerben Kruisselbrink.Voorzitter Dirk Willink is al sinds 2005 bezig met de voorbereiding. „ Eerst moesten we bekijken waarom het in 2002 niet doorging. Na onderzoek werd gesuggereerd om het in de groeve te doen waar gewerkt wordt. Een jaar geleden zijn we breed gegaan.

In totaal zijn er misschien wel 250 mensen bij betrokken, in het bestuur, werkgroepen, orkest, zan gers, acteurs, figuranten. In de hoek bij de ingang van de groeve ( gezien vanaf de Streengroeveweg) wordt in het voorjaar een vlakke vloer gemaakt en een talud voor de in een halve cirkel geplaatste tribunes, waar in augustus zitplaatsen zijn voor ruim 3000 mensen. Dirk Willink: „Dat is meer dan in het Circustheater in Scheveningen.

10.000 bezoekers verwacht voor musical in steengroeve

De opvoering van de musical Jesus Christ Superstar in de steengroeve moet 10.000 be zoekers opleveren. De opvoering door het Winterswijks Muziek Theater staat gepland voor 13, 14 en 15 augustus.  Het openluchttheater wordt gebouwd in de middelste groeve, waar nu nog dagelijks kalksteen wordt gewonnen. De opvoering is in de periode dat het werk in de steengroeve stil ligt. “Jesus Christ Superstar zal tegen de grillige rotswanden van de steengroeve een sfeer neerzetten die niemand vergeet”, schrijft de stichting Steengroeve TheaterWinterswijk.

Jesus Christ Superstar zal tegen de grillige rotswanden van de steen groeve een sfeer neerzetten die niemand vergeet, schrijft de stichting Steengroeve TheaterWinterswijk.