Archive for the ‘Wijn wijsheden & anecdotes’ Category

Achterhoekse wijn bij man bijt hond

Achterhoekse wijn in het programma “Man bijt hond”

Het stukje over de wijn is vanaf  5.55 min.  tot ongeveer 10.20 min.

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.

Rode wijn polyfenolen te voorkomen vergrijzing geïnduceerde endotheelfunctie

(Internet vertaling)
Het endotheel is de binnenbekleding van onze bloedvaten en de normale functies van endotheliale cellen omvatten waardoor stolling, adhesie van bloedplaatjes en het immuunsysteem. Endotheeldysfunctie is geassocieerd met verminderde anticoagulatie-eigenschappen en het onvermogen van slagaders en arteriolen volledig verwijden.

De geleidelijke afname van de endotheelfunctie na verloop van tijd is een belangrijke factor in de ontwikkeling van ziekten die samenhangen met het ouder worden, vooral hart-en vaatziekten (HVZ). Veel epidemiologische studies suggereren bescherming tegen hart-en vaatziekten bij matige inname van alcoholische dranken, met name die rijk is aan antioxidanten, zoals rode wijn, die rijk is aan polyfenolen (RWPs).

Deze studie onderzocht of de inname van rode wijn polyfenolen (RWPs), een rijke bron van natuurlijke antioxidanten, de vergrijzing samenhangende aantasting van de vaatfunctie en fysieke inspanningscapaciteit voorkomt. Vasculaire reactiviteit van 12, 20 en 40 weken oude ratten werd beoordeeld in orgel kamers. Ratten ontvangen van week 16 tot 40, hetzij oplosmiddel, RWPs of de anti-oxidant en NADPH-oxidase-remmer, apocynin. RWPs en apocynin verbeterde de endotheliale dysfunctie, genormaliseerd oxidatieve stress en de expressie van de verschillende eiwitten. RWPs ook verbeterd met de vergrijzing samenhangende afname van lichaamsbeweging. Zo, de inname van RWPs beschermt tegen veroudering geïnduceerde endotheelfunctie en afname van fysieke prestaties. Deze effecten kunnen betrekking hebben op de mogelijkheid van RWPs aan oxidatieve stress normaliseren en de expressie van eiwitten die betrokken zijn bij de vorming van NO en de angiotensine-II-pathway.

Internationale Wetenschappelijke Forum voor Alcohol Research leden dachten dat dit een uitstekend papier, als het begint te verdiepen in mechanismen die polyfenolen verbetering van de gezondheid. Een mechanisme is gericht en de resultaten zijn in overeenstemming met de werkhypothese van een specifieke interactie tussen polyfenolen en bijzondere enzymen. Er is een bevredigende overeenkomst tussen basale mechanismen en pathofysiologie. Sommige wetenschappers geloven dat interventies om de endotheelfunctie (zoals de consumptie van rode wijn of andere bronnen van polyfenolen) moeten eerder in hun leven beginnen te vertragen de endotheliale dysfunctie die optreedt met het ouder worden te verbeteren. Deze studie bij ratten de neiging om ondersteunen van een dergelijke overtuiging.

De huidige studie bij ratten bleek dat de toediening van rode wijn polyfenolen beschermd tegen veroudering endotheeldysfunctie geïnduceerd. Zoals de auteurs: “De huidige bevindingen wijzen erop dat regelmatige inname van RWPs in het drinkwater vanaf jonge leeftijd (16 weken oud) voorkomen dat de vergrijzing in verband met disfunctioneren van het endotheel waarschijnlijk door het verminderen van de overmatige oxidatieve stress in de vaatwand. ” Ze suggereren een belangrijke rol van NADPH-oxidase en mogelijk ook de angiotensine systeem in de abnormale vasculaire respons bij veroudering. Hun studie toonde aan dat, “RWPs inname ook een fysiologisch gunstig effect had, omdat het een verbetering van de fysieke inspanningscapaciteit van oude ratten.”

Bron: Boston University Medical Center en/of www.news-medical.net

Sprankel nieuwe naam voor Nederlandse mousserende wijn

Sprankel (bron: By the Grape)

..... Sprankel (bron: By the Grape)

Nederlandse wijnboeren en Perswijn gingen op zoek naar een passende naam voor onze Nederlandse bubbels en vonden deze in de naam Sprankel. Waar Frankrijk bekkend staat om haar Champagne en Crémant, Italie om haar Prosecco, Duitsland met Sekt, Spanje met Cava en vanaf nu Nederland met Sprankel. Lezers van het wijntijdschrift Perswijn kregen via het magazine de oproep om een pakkende naam te bedenken voor onze Nederlandse bubbel. De jury bestond uit Ronald de Groot, hoofdredacteur en uitgever van Perswijn, René van Druenen van Viticonsult en wijnjournalist Hubrecht Duijker. Wij van By the Grape zijn dol op bubbels en vinden deze actie dan ook meer dan geslaagd. Voor Nederlandse mousserende wijn zien wij een grootse toekomst!

Wel willen wij iedereen oproepen die dat nog niet heeft gedaan de petitie tegen de hoge strafaccijns op mousserende wijn digitaal te ondertekenen. Op deze manier kunnen we straks betaalbaar Nederlandse Sprankel drinken. Ondertekenen kan hier >

Geniet van een Sprankelend leven!

Bron: By The Grape

Als Achterhoekse Wijnbouwers hebben we hier ook  Sprankel

Sprankel Wijn

Druivenschaarste dreigt in het zuidelijk halfrond

Emptywine Al minstens twee jaar lang kunnen we in deze kolommen rapporteren over het structurele, soms catastrofale wijnsurplus dat ganse delen van de wereldwijde wijnbusiness commercieel gijzelt (lees o.a. Down Under: nog steeds down of Frankrijk blijft rooien en distilleren of Bulgarije en Brazilië« bibberen of Spaanse wijnindustrie klaagt steen en been of Australië« in zak en as (deel 1 & 2) of Champagneverkoop minder catastrofaal dan verwacht).

Maar af en toe druppelt er ook tegengesteld nieuws door. En lijkt het alsof de pendel de andere kant uitslaat, dus eerder sprake zal zijn van tekorten dan overschotten.

De berichten die we namelijk opvangen naar aanleiding van de oogst 2010 in de zuidelijke hemisfeer, waar de oogst objectief maanden voor ligt op het millésime in Europa, wijzen namelijk op een mogelijke druivenschaarste.

Nieuwe schaarste op komst?

Let wel: dit soort paniekverslagen dienen altijd met een flink pak zout geïnterpreteerd, omdat het soms maanden aansleept alvorens de definitieve volumestatistieken van elke nieuwe oogst berekend werden. Waarna bovendien vaak blijkt dat tussen de eerste prognoses en de uiteindelijke productiecijfers een serieuze kloof gaapt.

En dan mogen we in de tussenliggende periode nog niet eens geconfronteerd worden met een calamiteit zoals de aardbeving in Chili, die toch tijdelijk een dreigende hypotheek legt op de bevoorrading (lees o.a. Aardbeving schokt ook Chileense wijnindustrie of Chileense wijnindustrie verliest 250 miljoen dollar).

Maar toch zijn er nu een aantal analisten die beweren dat we wel degelijk op de vooravond staan van een potentieel druiventekort, kortom aanbodtekort en dus eventuele prijsverhoging, in een aantal productielanden uit de Nieuwe Wereld.

Zuid-Afrika: stocks slinken

Beginnen we met Zuid-Afrika. Volgens de laatst binnengekomen (officiële) rapporten zouden er dit jaar aanzienlijk veel minder druiven worden geplukt, vergeleken met de oogstvoorspellingen die nog maar pas in januari 2010 werden opgesteld.

De totale oogst in de Kaap zou nu rond de 1.243.449 ton schommelen, wat een daling met zeker -6,5 procent inhoudt of zo’n 86.908 ton minder dan in 2009. Sterker nog: als we het millésime 2008 als norm hanteren – weliswaar een recordoogst – , betekent dit zelfs een spectaculaire terugval met -182.164 ton druiven.

Vrijwel elke appellatie en elk productiegebied in Zuid-Afrika, met uitzondering van het Orange River district, verwacht dit jaar een flinke daling in productie vergeleken met de oorspronkelijke schattingen. Overal noteert men in de Kaap namelijk kleinere druiven en dunnere trossen dan normaal, vooral te verklaren door de soms hoge temperaturen en de schaarste aan irrigatiewater in veel districten. Maar één lichtpuntje flikkert: de kwaliteit van het druivenmateriaal lijkt wél mooi, dus kwalitatief valt er weinig te vrezen.

Uitzonderingssituatie?

Als deze nieuwe cijfers echter kloppen, betekent dit dat de wijnvoorraden in Zuid-Afrika de volgende weken en maanden substantieel zullen verminderen. Geraamd wordt namelijk dat deze stock tegen eind december 2010 zo’n 253 miljoen liter zullen bedragen, wat toch een terugval impliceert met zeker 84 miljoen liter wijn.

Vraag voor ons consumenten is echter wat deze krimp zal betekenen voor de prijskaartjes, nu binnen enkele weken het Wereldkampioenschap Voetbal start en we al een tijdje voelen dat sommige domeinen en makelaars van deze sportieve belangstelling willen profiteren (lees Wordt Kaapse wijn straks schaarser en duurder?).

Maar dat (tijdelijke) druivenschaarste niet meteen synoniem staat voor duurdere eindproducten, bewijzen anderen Nieuwe Werreldlanden. Daar focusssen we morgen op.

Frank Van der Auwera

Bron: Wijntijd

Return top
 
wordpress visitor counter